Όροι & Προϋποθέσεις / Προσωπικά Δεδομένα

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα www.teckwrap.gr Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην κάνουν χρήση του. Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που παρέχονται στην TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε [εφεξής καλούμενη και ως «Εταιρεία» ή «Επιχείρηση»] μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σύμφωνα με την πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία διέπει την επίσκεψη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την οποία ενθαρρύνουμε τους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην κάνουν χρήση του. Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. Η TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή την μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η ιστοσελίδα καθώς και κάθε διαθέσιμο μέσω αυτής περιεχόμενο, διατίθεται «ως έχει». Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλειστεί η εμφάνιση ιών ή άλλωn κακόβουλων λογισμικών σε αυτή την ιστοσελίδα, η TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση / αντιγραφή / φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Η χρήση και περιήγηση στη ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι κάθε χρήστης ρητά αποδέχεται ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δικό του κίνδυνο και ότι αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για κάθε δαπάνη σε περίπτωση ανάγκης επιδιόρθωσης ή επισκευής οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιεί προκειμένου να κάνει χρήση της ιστοσελίδας

Η TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε δεν φέρει, επίσης, ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανιστούν.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση για οποιοδήποτε τυχόν άλλο διαδικτυακό τόπο που μπορεί να επιλέξει ο επισκέπτης / χρήστης να έχει πρόσβαση μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν συνδέσεις που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται μόνο για την ευκολία του επισκέπτη και δεν πρέπει να θεωρείται ότι η TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε αποδέχεται αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους ή οποιοδήποτε περιεχόμενο βρίσκεται εκεί. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
Τέλος η TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε δεν εγγυάται ότι ο ο παρών διαδικτυακός τόπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των υπηρεσιών, των προϊόντων, των σημάτων, των διακριτικών τίτλων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών και των εξαρτημάτων που περιέχονται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, είτε αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε είτε της έχουν παραχωρηθεί με άδεια χρήσης από τους αντίστοιχους κατόχους, προκειμένου το σχετικό υλικό να χρησιμοποιείται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των περιορισμένων αδειών που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα ή όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το περιεχόμενο, ούτε τα σήματα, ούτε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή και οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, αναπαραχθούν, αντιγραφούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, προσβληθούν, τροποποιηθούν ή άλλως γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν μέρει ή εν όλω, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε ή του δικαιούχου αυτού του σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματος υπηρεσιών ή του πνευματικού δικαιώματος.
Απαγορεύεται, επίσης, η αφαίρεση οποιασδήποτε τυχόν επισήμανσης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλου συγγενούς δικαιώματος που περιέχονται σε υλικό το οποίο έχει αντιγραφεί ή εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα.

4. ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης, η TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες της σελίδας περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου, σύμφωνα με την οποία μπορούν να κάνουν χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη, τα συναλλακτικά και τα χρηστά ήθη.

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δεσμεύονται ότι με τη χρήση του δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή καθιστά αδύνατη την ομαλή / σύννομη χρήση του ιστότοπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες, δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστότοπου ή να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας.

Στα πλαίσια της χρήσης αυτής δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια βλάβης και επηρεασμού της λειτουργικότητας του.
Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του ιστότοπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots”, “spiders” ή “crawlers” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων, ή η εγκατάσταση βλαβερών αρχείων και προγραμμάτων σχεδιασμένων να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό μας τόπο.

Ομοίως απαγορεύεται η εγκατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο, διαφημιστικών μηνυμάτων σε οποιαδήποτε μορφή ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam).
Δεν επιτρέπεται η από μέρους των επισκεπτών δημιουργία ή και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του ιστότοπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της επιχείρησής μας.
Ομοίως απαγορεύεται στον επισκέπτη να κάνει χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυμμένου κειμένου» (hidden text) που κάνει χρήση τέτοιων σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.

Σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του ιστότοπου, ο επισκέπτης υποχρεούται να αποζημιώσει την TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε για κάθε θετική και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε μπορεί να τροποποιήσει τη μορφή και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Επίσης μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας λόγω εργασιών υποστήριξης ή συντήρησης, ενημέρωσης του περιεχομένου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Τέλος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποτελούν τη συνολική και μοναδική μεταξύ μας συμφωνία αναφορικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες.
Η TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε επιφυλάσσεται να προβαίνει στην τροποποίηση των Όρων Χρήσης οποτεδήποτε, αναρτώντας τις σχετικές τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα, ότε και θα τίθενται σε ισχύ. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή από τον επισκέπτη των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
Η TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε επιφυλλάσσεται να προβαίνει ανά πάσα στιγμή στην άρση οποιουδήποτε δικαιώματος παραχωρήθηκε με το παρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ενθαρρύνουμε τους χρήστες του ιστότοπου μας να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ενότητα προκειμένου να παραμένουν ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές.

7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Ο ιστότοποςwww.teckwrap.gr ενδέχεται, στο παρόν ή στο μέλλον, να περιέχει διαφημίσεις της επιχείρησής μας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.
Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, η TOPMODS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης των οποίων αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε σχετική διαφορά θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον παρόντα ιστότoπο και τους αναφερόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@top-mods.gr ή στο τηλέφωνο 2310 799353Πληροφορίες

 1. Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων
  1. Το www.teckwrap.gr αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και από τις Αποφάσεις  της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, η Εταιρεία θα προβεί στην αντίστοιχη τροποποίηση των όρων του παρόντος με σκοπό την προσαρμογή τους σ΄ αυτό. Το www.topmods.gr/shop διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
  2. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί απλώς στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.topmods.gr/shopχωρίς να δώσει καμία πληροφορία για τα προσωπικά δεδομένα του. Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη όπως το Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – Τ.Κ. – τηλέφωνο επικοινωνίας, σταθερό ή κινητό – Ημερομηνία γέννησης – ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα και διεύθυνση αποστολής εμπορευμάτων, θα ζητηθούν μόνο : Εάν αποφασίσει να προχωρήσει στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταξύ μας συναλλαγής, Εάν θέλει να εγγραφεί ως μέλος του καταστήματός μας, Εάν θέλει να μας αποστείλει e-mail.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης εκούσια έχει γνωστοποιήσει, θα χρησιμοποιηθούν από το www.teckwrap.gr αποκλειστικά για τη διασφάλιση των υπηρεσιών που του έχει ζητήσει. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να του παράσχει ενημέρωση για τα προϊόντα που ενδιαφέρεται ή που θα αγοράσει, καθώς επίσης και για να του γνωστοποιήσει πληροφορίες για άλλα προϊόντα, μελλοντικές προσφορές ή διαφημιστικές ενέργειες. Ειδικότερα εάν έχει την άδεια του επισκέπτη/χρήστη, το www.teckwrap.gr πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες μόνο για: Να του αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletters) ή άλλες χρήσιμες ανακοινώσεις. Να του παραδίδει προϊόντα.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να παρέχει στο www.teckwrap.gr τα αληθή προσωπικά του στοιχεία, διότι σε περίπτωση που το www.teckwrap.gr αντιληφθεί ότι έχει δώσει ψευδή στοιχεία θα προχωρήσει άμεσα και απροειδοποίητα στην διαγραφή του από τη βάση δεδομένων του.

  1. Το www.topmods.gr/shopδεσμεύεται και σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιεί ή παραχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας προς οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Η μόνη περίπτωση να μεταβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών είναι αν μας επιβληθεί από τον νόμο σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα με κάποια δικαστική απόφαση. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το www.topmods.gr/shop προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το dpa.gr.
 1. Εγγραφή– λογαριασμός μέλους
  1. Η επικοινωνία ανάμεσα στον επισκέπτη/χρήστη και το www.topmods.gr/shopαπαιτεί, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του, να έχει ο επισκέπτης/χρήστης ένα αναγνωριστικό όνομα (user name) και ένα κωδικό πρόσβασης (password) που του έχουν δοθεί από το www.teckwrap.gr προκειμένου να τον αναγνωρίζει αυτόματα το σύστημα. Αυτά είναι αυστηρά προσωπικά και ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να μην τα γνωστοποιεί σε τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Εφόσον δε διαπιστώσει ότι έχει γίνει χρήση του ονόματος και του κωδικού του χωρίς τη δική του εξουσιοδότηση υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τοwww.teckwrap.gr. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.
  2. Οι υπηρεσίες του www.topmods.gr/shopκαι ιδίως η πώληση προϊόντων απευθύνονται σε ενήλικους άνω των 18 ετών. Έτσι με την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο site μας ως μέλος-πελάτης θεωρείται ότι δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι είναι άνω των 18 ετών.
 2. Χρήση Cookies
  1. www.teckwrap.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπό του. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και τον αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές του προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες.
  2. Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.